Företag

Advokatbyrå sedan 2007

Lakimajakka AB är en advokatbyrå som grundades 2007 med ett brett spektrum av aktiviteter i hela Finland. I Helsingforsregionen ligger vårt kontor i Kampi i centrala Helsingfors. I Birkaland ligger vårt kontor i Tammerfors, i den historiska miljön i Finlayson. I östra Finland ligger vårt kontor i centrum av Varkaus, längs
Ahlströmsgatan. Vi är ett medlemsföretag i Föreningen Företagarna i Finland.

Högkvalitativa experttjänster

Lakimajakkas mission är att erbjuda kundorienterad och högklassig juridisk expertis till privatpersoner, föreningar samt små och medelstora företag. Vi strävar efter att uppnå lönsamhet genom att våra kunder är nöjda och litar på oss. Ett högklassigt och nära samarbete med våra kunder är en hederssak för oss.

På Lakimajakka vägleder, skyddar och hjälper vi våra kunder i olika livssituationer,
motgångar eller utmaningar. Vi är en flexibel, lättillgänglig och modern  advokatbyrå. Vi tillhandahåller sakkunnig juridisk rådgivning på ett tillförlitligt, effektivt och personligt sätt. Vår prissättning bygger på transparens och rättvisa.

Värderingar

Vår verksamhet bygger på förtroendefulla kundrelationer, en stödjande och positiv
arbetsmiljö samt socialt ansvarstagande.

En förtroendefull relation med våra kunder

En konfidentiell kundrelation bygger alltid på ett öppet och respektfullt samarbete med kunden.

En stödjande och positiv arbetsmiljö

En stödjande och människoorienterad arbetsmiljö gör att du kan utföra ditt arbete med hög kvalitet och använda dig av din breda yrkeskompetens.

Företagets sociala ansvar

Ansvarsfullt företagande som en integrerad del av samhället är en av Lakimajakkas grundläggande principer.