Personal

Vi är här för att stödja dig och hjälpa dig att hantera dina juridiska frågor på ett tillförlitligt och effektivt sätt

Vi är en fullservice advokatbyrå med omfattande erfarenhet och expertis inom alla rättsområden. Vårt mål är att hjälpa våra kunder i situationer som kräver juridisk expertis med en mänsklig touch. Kontakta oss direkt eller lämna ett meddelande så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Jaakko Ikonen (OTM)
Auktoriserad advokat

Språk: finska, engelska, svenska, tyska

Specialområden: bolagsrätt,
familje- och arvsrätt och fastighetstvister

jaakko.ikonen@lakimajakka.fi

Nea Ikonen
Kontorschef, Ekonomiadministration,
Juridisk sekreterare

Antti Norisalo (Tradenomi)
Juridisk assistent, juridisk sekreterare