Pålitlig rådgivning och representation

Vi erbjuder våra klienter tillförlitlig rådgivning och representation baserad på gedigen juridisk expertis och lång erfarenhet

Förtroende och professionalism vid din sida

LakiMajakka AB är en advokatbyrå som grundades 2007. Vi tillhandahåller juridiska
experttjänster till privatpersoner, föreningar och små och medelstora företag med
förtroende och professionalism.

Vi är en fullservice advokatbyrå med omfattande erfarenhet och expertis inom alla rättsområden. Vi täcker hela Finland och våra kontor finns listade nedan.

Birkalandsregionen

Finlaysoninkuja 21 A,
33210 Tampere

Huvudstadsregionen

Kansakoulukatu 3,
00100 Helsinki

Östra Finland

Ahlströminkatu 10,
78250 Varkaus

Advokatbyrå med full service

LakiMajakka AB är en fullservicebyrå med omfattande erfarenhet och expertis inom alla rättsområden. Vi erbjuder juridisk expertis för de juridiska behoven hos privatpersoner, små och medelstora företag och föreningar.

palvelut

Vår erfarenhet till din tjänst

Våra jurister är medlemmar i Finlands Advokatförbund. Vi tillhandahåller även juridiska tjänster på engelska, svenska och tyska.

Konfidentiellt klientförhållande

Ett konfidentiellt klientförhållande bygger
alltid på ett öppet och respektfullt samarbete med klienten.

En stödjande och vänlig arbetsgemenskap

En stödjande och positiv arbetsmiljö gör att du kan göra ditt jobb bra och få ut det
mesta av dina olika yrkeskunskaper.

Företagets sociala ansvar

Ansvarsfullt företagande som en integrerad och gynnsam del av samhället är en av
Lakimajakkas grundläggande principer.

Luottamuksellinen asiakassuhde

Luottamuksellinen asiakassuhde perustuu
aina avoimeen ja kunnioittavaan yhteistyöhön toimeksiantajan kanssa.

Kannustava ja hyvähenkinen työyhteisö

Kannustava ja hyvähenkinen työympäristö mahdollistaa työn laadukkaan tekemisen ja monipuolisen ammattitaidon hyödyntämisen.

Yhteiskuntavastuullisuus

Vastuullinen yrittäminen kiinteänä ja
hyödyttävänä osana yhteisöä on yksi 
Lakimajakan peruslähtökohdista.

Behöver du hjälp med dina juridiska ärenden?

Vi är en fullservicebyrå med omfattande erfarenhet och expertis inom alla
rättsområden. Kontakta oss, vi är här för att hjälpa dig.