Tietosuoja

Lakimajakan asiakasrekisterin tietosuojaseloste:
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Ottaessasi meihin yhteyttä, kysymme Sinulta henkilötietojasi. Henkilötiedoilla tarkoitetaan nimeä, koko henkilötunnusta, työ- ja/tai kotiosoitetta, puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta. Näiden tietojen avulla voimme palvella Sinua lakiasioihin liittyvissä asioissa entistä tehokkaammin ja joustavammin.
Lakimajakka ei luovuta kuluttajien henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

1. Rekisterinpitäjä
Lakimajakan henkilörekisterin ylläpitäjä on Lakimajakka Oy Yhteystiedot löytyvät www.lakimajakka.fi

2. Rekisterin vastuu- ja yhteyshenkilö
Jaakko Ikonen, toimitusjohtaja Lakimajakka
Puh. 010 2123 330
toimisto@lakimajakka.fi

3. Rekisterin nimi
Lakimajakka asiakastietokanta

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on lakiasiainpalveluiden ja asiakassuhteen luotettava sekä joustava hoitaminen. Tietoja voidaan mahdollisesti käyttää myös palveluiden kehittämiseen, analysointiin, tilastojen tekoon sekä palveluiden tuottamiseen, niiden tarjoamiseen sekä.

5. Kuvaus rekisteristä ja rekisterin tietosisältö
Rekisteri on asiakasrekisteri, johon tiedot otetaan asiakkaan suostumuksella. Rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdolliset.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:
– Team3 (kotisivujen levytila)
-Elisa Oyj (sähköpostit)
– J&K International Oy (laskutuspalvelut)
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Lakimajakka Oy ylläpitää tiedot suojatussa ja salatussa tietokannassaan ja kerätyt tiedot on suojattu niin hyvin kuin internetissä voidaan tässä yhteydessä kohtuudella vaatia. Rekisteriä käyttävät Lakimajakan työntekijät, joille rekisterinpitäjä myöntää pääsyn rekisteriin.

8. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä henkilöllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu sekä vaatia häntä koskevien tietojen korjaamista. Tarkastus- ja korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Lakimajakka / asiakasrekisteri, Ahlströminkatu 10, 78250 Varkaus.

9. Evästeiden käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä
mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä.

10. Asiakasrekisterin tietosisältö
– henkilöasiakkaan perustiedot, kuten nimi, sähköpostiosoitteet ja
puhelinnumerot
– verkkosivuston käyttäjän IP-osoite