Palvelut

Olemme tukenasi ja autamme sinua hallitsemaan lakiasiasi luotettavasti ja tehokkaasti

Laaja-alainen kokemus palveluksessasi

Lakimajakka Oy on yleisjuridinen lakiasiaintoimisto, jolla on laaja-alaista kokemusta ja asiantuntemusta kaikilta juridiikan osa-alueilta. Tarjoamme oikeudellisia asiantuntijapalveluja yksityishenkilöiden, PK-yritysten sekä yhdistysten lainopillisiin tarpeisiin. 

Toimintamme painopistealueita ovat liikejuridiset asiat, perhevarallisuusasiat, kiinteistöjen ja huoneistojen omistamiseen ja vuokraamiseen liittyvät asiat, veroasiat, sopimusten laadinta ja tarkastaminen, vahingonkorvausasiat, velkomusasiat ja työoikeudelliset asiat.

Palvelumme

Tarjoamme laajaan kokemukseen ja ensiluokkaiseen ammattitaitoon perustuvaa oikeudellista asiantuntemusta perhevarallisuutta koskevissa asioissa eri elämäntilanteissa. Toimistomme neuvoo perhevarallisuusasioissa ja laatii perhe- ja perintöoikeuteen liittyvät asiakirjat, kuten avioehdot, avopuolisoiden väliset sopimukset, perunkirjoitukset ja testamentit. Hoidamme myös elatusasioihin ja perinnönjakoihin liittyviä toimeksiantoja.

Tarjoamme kiinteistöjen ja huoneistojen omistamiseen sekä vuokraamiseen liittyviä oikeudellisia palveluja. Laadimme muun muassa kauppakirjat ja vuokrasopimukset. Hoidamme toimeksiantona myös kaupan virheet, vuokrasopimusten purkamiset ja häädöt.

Toimistomme lakimiehiltä löytyy kattavaa liikejuridista erikoisosaamista. Avustamme asiakkaitamme monipuolisesti erilaisissa liikejuridiikan toimeksiannoissa, kuten yrityksen perustamisessa ja kirjanpitoasioissa. Lisäksi neuvomme yhtiö- ja vero-oikeutta koskevissa kysymyksissä.

Lakimiehemme ovat kokeneita sopimusoikeuden asiantuntijoita. Laadimme ja tarkastamme sopimuksia sekä  yksityishenkilöille että yrityksille.

Neuvomme ja autamme yksityishenkilöitä sekä yritysasiakkaita kaikissa vahingonkorvausoikeudellisissa asioissa, kuten varallisuus-, henkilö- tai esinevahinkoihin liittyvissä tilanteissa.

Hoidamme yksityishenkilöiden ja yritysasiakkaiden saatavien perintää koskevia toimeksiantoja. Toteutamme perintätoimeksiannot ammattitaitoisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Tarjoamme yksityishenkilöille ja yrityksille apua kaikissa työoikeudellista asiantuntemusta edellyttävissä asioissa, joita työsuhteen elinkaaren aikana tulee vastaan. Laadimme työsopimuksia ja muita työoikeudellisia asiakirjoja sekä autamme ja konsultoimme työsuhteeseen, työaikaan, lomiin tai palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä.

Avustamme asiakkaita erialaisissa rikosasioissa. Yksityishenkilöiden lisäksi selvitämme myös yritysten rikosasioita. Olemme asiakkaiden tukena ja turvana koko rikosprosessin läpi aina esitutkinnasta alkaen. Sitoudumme hoitamaan jokaisen rikosoikeudellisen toimeksiannon ammattitaitoisesti ja arvokkaasti.

Vero-oikeudellisten asioiden hoitaminen on yksi toimistomme erikoisosaamisalueista. Veropalveluitamme yritysasiakkaille ja yksityishenkilöille ovat muun muassa verokonsultointi, veroneuvonta sekä verosuunnittelu. Lisäksi laadimme verotukseen liittyviä oikaisupyyntöjä ja hoidamme valitusasioita.

LakiMajakka Oy hoitaa myös oikeusapuasioita. Oikeusavulla tarkoitetaan sitä, että asiakas voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten oikeudellisen avustajan kokonaan tai osittain valtion rahoittamana. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Oikeusavun myöntämiseen vaikuttavat hakijan tulot, menot, varallisuus ja elatusvelvollisuus. Myös avio- tai avopuolison tulot ja menot otetaan huomioon. Selvitämme asiakkaan puolesta hänen oikeutensa ilmaiseen
oikeusapuun. Laadimme myös mielellämme oikeusapuhakemuksen asiakkaan puolesta.

LakiMajakka Oy tarjoaa oikeudellisia asiantuntijapalveluja kohtuulliseen, avoimeen hintaan. Ongelman ja palveluntarpeen kartoittava alkuneuvottelu on aina maksuton. Alkuneuvottelu voidaan käydä puhelimitse, sähköpostitse tai toimipisteessä.
Toimeksiantojen laskutusperusteena käytämme aikaperusteista tuntiveloitusta, joka perustuu toimeksiantoon käytettyyn aikaan. Tuntiveloitus on 235 €/tunti, johon lisätään arvonlisävero (24%). Arvonlisäverollinen tuntiveloitus on 291,40 € / tunti. Maksuehtomme on 14 päivää laskun päiväyksestä. Maksuviivästyksissä viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.